ZASADI DRVO FORUM VELIKO PITANJE

INSTITUCIONALNI PARTNERI

AGENDA

9.30-10.00 UVODNO OBRAĆANJE

Prof. dr Branko Stajić, dekan, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saša Stamatović, v. d. direktora Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Milan Pašić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Roland Kokai, direktor JP „Vojvodinašume“

Igor Braunović, v. d. direktora JP „Srbijašume“

 

10.00-10.15 IZJAVE ZA KURIR TV

10.15-11.00 PANEL 1: KOLIKA JE POŠUMLJENOST SRBIJE?

 • PODACI: Kolika je tačno pošumljenost Srbije prema poslednjim podacima
 • UNAPREĐENJA: Način na koji su rađena merenja i kako ih unaprediti kako bismo imali podatke u realnom vremenu
 • ZAJEDNIČKI PRESEK: Koja su konačna, usaglašena mišljenja o trenutnoj pošumljenosti Srbije

 

Saša Stamatović, v. d. direktora Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mr Božidar Milovanović, dipl. inž. šum., rukovodilac Odeljenja za planiranje gazdovanja šumama, JP „Srbijašume“

Dr Bojan Tubić, samostalni stručni saradnik za planiranje gazdovanja šumama, JP „Vojvodinašume“

Prof. dr Damjan Pantić, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

 

11.00-11.05 PAUZA

11.05-11.50 PANEL 2: KOLIKA TREBA DA BUDE POŠUMLJENOST I ZAŠTO?

 • VIZIJA: Strateška orijentacija Srbije u domenu prirodnih resursa i životne sredine
 • ZAŠTO: Koje se sve mogućnosti otvaraju Srbiji strateškim orijentisanjem na život i poslovanje u skladu s prirodom
 • ANALIZA: Kolika treba da bude pošumljenost Srbije; Da li je moguće dati preciznu analizu kroz tri parametra: površina, resursi, edukacija

 

Saša Stamatović, v. d. direktor Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Zvonimir Baković, master inž. šum., pomoćnik izvršnog direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine

Dr Miljan Velojić, samostalni stručni saradnik za sertifikaciju šuma, JP „Vojvodinašume“

Ljubomir Popara, sekretar Pokreta gorana Beograda

Dr Jovana Devetaković, docent, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

 

11.50-12.10 KAFE PAUZA

12.10-12.20

UVODNO OBRAĆANJE:

Stojan Ivanović, master inž. pejzažne arhitekture, stručni saradnik, Zavod za zaštitu prirode

12.20-13.05 PANEL 3: KREIRANJE KAPACITETA ZA ISPUNJENJE POTENCIJALA – PLAN ZA PERIOD OD TRI DO PET GODINA

 • POVRŠINE: Kako, gde i kada možemo planirati projekte pošumljavanja i ozelenjavanja, na koji način
 • RESURSI: Šta nam je za to sve potrebno: rasadnici, sadni materijal, ljudi, inženjeri, finansijski kapacitet
 • EDUKACIJA: Kreiranje kapaciteta u ljudstvu, profesionalaca i volontera

Ljiljana Sovilj, šef Odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume

Boris Ivanović, master inž. šum., rukovodilac Odeljenja za genofond, semenarstvo i rasadničku proizvodnju, JP „Srbijašume“

Slađana Dabić, samostalni stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma, JP „Vojvodinašume“

Dr Vladan Ivetić, profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

13.05 -13.10 PAUZA

13.10-13.55 PANEL 4: KREIRANJE KAPACITETA ZA ISPUNJENJE POTENCIJALA – INTERDISCIPLINARNA SARADNJA S PRIVREDOM

 • PRIVREDA – doprinos privrede u transformisanju poslovanja, proizvoda i usluga u skladu s prirodom
 • ZELENA RADNA MESTA – potencijali u svim industrijama

 

Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju, Privredna komora Srbije

Vladimir Nikolić, šef odseka za planiranje i održivi razvoj u šumarstvu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume

Ješa Erčić, master inž. šum., izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine, JP „Srbijašume“

Dr Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj, JP „Vojvodinašume“

Dr Branko Stajić, dekan, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

 

 

13.55-14.00 PAUZA

14.00-14.30 PANEL 5: KREIRANJE KAPACITETA ZA ISPUNJENJE POTENCIJALA – POLITIKA OBRAZOVANJA U ŠUMARSTVU

 • POLITIKA OBRAZOVANJA – kreiranje kapaciteta za obrazovanje, otvaranje mogućnosti za formiranje novih radnih mesta
 • ZELENA RADNA MESTA– potencijali u svim industrijama

 

Ljiljana Sovilj, šef Odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume

Tomica Mišljenović, savetnik uprave Botaničke bašte „Jevremovac“ i asistent na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka Instituta za botaniku Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta

Prof. dr Mirjana Šijačić Nikolić, šef Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Mr Ivana Vasić, samostalni stručni saradnik za zaštitu prirode JP „Vojvodinašume“

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

 

14.30-15.00 PANEL 6: KREIRANJE KAPACITETA ZA ISPUNJENJE POTENCIJALA – INTERDISCIPLINARNA SARADNJA S PROSVETOM

 • PROSVETA – kreiranje kapaciteta za obrazovanje i edukaciju od malih nogu
 • ZELENA RADNA MESTA – potencijali u svim industrijama

Jasna Radojičić,Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

Saša Stamatović, direktor Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mladen Vukmirović, inž. šum., profesor stručnih predmeta, Šumarska škola Kraljevo

Goran Gnus, potpredsednik Pokreta gorana Srbije

Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

15.00-15.10 ZAKLJUČCI FORUMA ZASADI DRVO – VELIKO PITANJE

15.10 KRAJ