Osnovne smernice za učesnike akcije „Zasadi drvo“

Akcija traje od 10:00 – 15:00 časova, sugestija je da se na zbornim mestima bude od 09:00 do 09:30 časova.

• volontere će dočekati lice odgovorno za realizaciju akcije za tu lokaciju, sa kolegama iz JP „Srbijašume“ ili JP „Vojvodinašume“ (u zavisnosti od lokacije);

• U 09:30 do 10:00 časova – počeće prozivanje prijavljenih volontera po imenu i prezimenu;

• Nakon prozivanja, niko se više ne čeka i kreće se na teren;

• Na terenu, u zavisnosti od lokacije i od broja volontera na lokaciji, biće prisutni i zaposleni u JP „Srbijašume“ ili JP „Vojvodinašume“;

• Posle kraće pauze (do 10 minuta maksimalno), stručnjaci će održati kratko usmeno predavanje (maksimalno 10 minuta) o tome na koji način se vrši sakupljanje / branje semena šumskih vrsta drveća, odnosno sadnja sadnica koje se nalaze na datoj lokaciji, a u zavisnosti od vrste drveća sa koje se sakuplja seme, načina sakupljanja, tipa sadnog materijala, konfiguracije terena, itd.;

• Nakon usmenog obraćanja biće praktično pokazan način sadnje, odnosno sakupljanja semena (kako izgleda seme koje se sakuplja, o čemu voditi računa, gde se odlaže, itd.), kao i sve ostale radne operacije sa kojima će se volonteri susretati tog dana;

• Posle usmenih i praktičnih smernica stručna lica će izvršiti organizaciju volontera po radnim grupama ili pojedinačno u zavisnosti od broja volontera na lokaciji, izvršiti njihov raspored na terenu;

• U toku rada vršiće se nadzor, kontrola i korekcija samog procesa;

• U 15:00 časova se završava radni dan ili ranije ukoliko se planirani posao završi;

• U toku rada, a prema proceni lica zaduženog za nadzor (JP „Srbijašume“/ JP „Vojvodinašume“) biće pravljene sporadične pauze u radu;

• Volonteri ne bi trebalo da napuštaju grupu u bilo kom momentu (odlazak od zbornog mesta do mesta sadnje ili sakupljanja semena, na mestu sadnje ili sakupljanja semena, povratak sa mesta sadnje odnosno mesta gde se sakupljalo seme do zbornog mesta), bez da se prethodno javi ili pitaju lice odgovorno za sprovođenje akcije „Zasadi drvo“ na toj lokaciji, iz razloga lične bezbednosti;

Samo ukoliko postoje organizaciono – tehničke mogućnosti Šumskih gazdinstava, kao i voljni momenat i slobodno vreme (što će se ustanoviti na licu mesta), može se inicirati dogovor na licu mesta između volontera i predstavnika JP „Srbijašume“/JP „Vojvodinašume“, da i u danima nakon inicijalnog dana akcije, isti volonteri ponove dolazak i nastave da pomažu u aktivnostima na sadnji i sakupljanju semena;

Volonteri pratite sledeća uputstva:

• Slojevita odeća (topla, vetrootporna i vodootporna), kabanice;

• Obuća: gumene čizme, gojzerice (nepromočiva i udobna za duži boravak u terenskim uslovima – hladno, vlažno, neravno, blatnjavo, kontinuirano kretanje,…itd.);

• Kapa, kačket ili nešto slično;

• Zaštitna oprema: maska za lice (COVID – 19), sredstvo za dezinfekciju ruku, voditi računa o propisanoj distanci (1,5 m minimum), ne dolaziti na akciju ukoliko postoje bilo kakvi simptomi respiratorne infekcije (kijanje, kašalj, povišena temperatura, vrtoglavica, malaksalost,…itd.), ukoliko se primete simptomi na samoj akciji potrebno je iste prijaviti i odmoh se javiti dežurnoj zdravstvenoj ustanovi, rukavice – radne, ne vunene, ne kožne, ne moderne, ne nove,…itd. Kao neka vrsta „zamene“ ili „zaštite“ mogu i one kao hirurške od tanke rastegljive gume (u tom slučaju je potrebno više komada po osobi);

• Šumski red: preporuka je da svako ponese po kesu u koju bi odlagao neko đubre koje napravi i po završetku isto poneo sa sobom iz šume;

• Ranac, ruksak;

• Poneti vodu, sendvič i energetski bar.

VAŽNA NAPOMENA: Svako paljenje vatre i ostavljanje otpada u šumi je najstrožije zabranjeno i kažnjivo Zakonom! NAPOMENA: U slučaju jake kiše, ekstremno niske temperature, izuzetno jakog vetra ili neke druge vremenske neprilike tog dana akcija na lokaciji ili lokacijama na kojima se tako nešto desi biće otkazana. U slučaju otkazivanja, bićete blagovremeno obavešteni. VAŽNO: Svi volonteri su dužni, u cilju lične bezbednosti volontera i efikasnosti u radu, da pažljivo slušaju i postupaju u skladu sa uputima i smernicama datim od strane odgovornih lica za sprovođenje akcije „Zasadi drvo“ na datoj lokaciji.